Kulturbanner


Med kulturbanner har danske byer nu en ny mulighed for på en og samme tid at udsmykke byrummet og understøtte borgeres og tilrejsendes billede af byen som en dynamisk by med et spændende kulturliv.


Ved hjælp af kulturbannere får byen mulighed for at:


• synliggøre byens kulturbegivenheder direkte i gadebilledet


• udnytte kulturbegivenhederne til branding af byen som en levende kulturby over for både borgere, turister og andre gæster – uden omkostninger, og med en positiv og langsigtet effekt for byens image


• trække flere mennesker til de kulturarrangementer, der foregår i byen, og dermed til byen som sådan – til gavn for både kulturarrangørerne og byens handlendeHvad er kulturbannere

Kulturbannere er bannere, der hænges op i udvalgte lygtepæle, som alligevel står uudnyttede hen.

Et koncept til håndtering af en kulturbanner-ordning er udviklet af street-media.com med baggrund i erfaringer fra udlandet, og en allerede indgået aftale mellem street-media.com´s søsterselskab Harboe Skilte A/S og Københavns Kommune.


street-media.com’s koncept går ud på at:


1. Der indgås en aftale mellem byen (kommunen) og street-media.com

om opsætning og drift af x antal systemer.


2. street-media.com udlåner, opsætter og vedligeholder uden omkostninger for byen (kommunen) et patenteret bannersystem "BannerSaver". Systemet skåner på en unik måde både banner og lygtepæl, således at bannerne altid hænger pænt og forsvarligt. I perioder, hvor der ikke er monteret bannere, er systemet stort set usynligt, da bærearmene demonteres.


3. Montage og demontage af beslag og bannere varetages - uden omkostninger for byen (kommunen) - af kommunens samarbejdspartner vedr. servicering af lygtepæle.


4. Der må kun annonceres for kulturelle begivenheder med offentlig adgang, godgørende formål og Kommuneinformation. Derfor er der ikke tale om en ”kommercialisering” af det offentlige rum. Byens (Kommunens) logo kan eventuelt som standard eksponeres i toppen af hvert banner. I bunden af hvert banner vil der diskret kunne eksponeres et sponsorlogo.

Aftalen indeholder bl.a. klare retningslinjer for hvilke kulturbegivenheder, der kan annonceres for, og for grafisk udformning af bannerne.


Konceptet er uden omkostninger for kommunen og en win-win situation for byens kulturarrangører, borgere og virksomheder.Klik her og hør hvorfor Teknik- og miljøborgmester Klaus Bondam er så positivt stemt over at København har indgået en fast aftale om kulturbanner.

Street-Media.com ApS

c/o Harboe Skilte A/S

DK-8230 Åbyhøj

Denmark

Tel. +45 87 33 30 11


Kulturbanner

Se eksempler på anvendelse af Kulturbanner her